VISIE

In 2004 behaalde ik mijn diploma aan het Sint-Lucas Architectuur te Gent.
Het Sint-Lucas gaf me echter niet echt een voldaan gevoel en ik voelde me eerder in een richting geduwd van ‘wat het zou moeten zijn’.
In 2005-2006 vulde ik me aan met een opleiding Scenografie bij PoPoK Theatervormgeving. Deze opleiding gaf me meer inzicht en gevoel van wat een leuke ruimtebeleving kan zijn.
2006-2007 gaf me de ervaring van het theaterwerk dankzij Niek Kortekaas.
In 2007-2009 volgde ik mijn stage Architectuur bij Bouworde vzw onder begeleiding van Architect Daniël Reynvoet. Het grootste deel van mijn opleiding heb ik aan hem te danken.

Op die manier leerde ik werken met mensen die hoofdzakelijk zelf hun woning wensen te verbouwen of bouwen. De taak van de architect bestaat er in om de bouwheer te begeleiden naar een plan dat voldoet aan de wettelijke context en de huidige normen van vandaag. Rekening houdend met de wensen en behoeften van de klant, proberen we de droom van de bouwheer te vertalen in een ontwerp. Het is zeker niet de bedoeling dat de ziel van de architect overmaat neemt in een ontwerp, daar de woning moet dienen voor de bouwheer en niet voor mij. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat een woning tot zijn recht komt door het leven dat er in en om heerst en dat kinderen er hun thuis van kunnen maken.

“Het is zeker niet de bedoeling dat de ziel van de architect overmaat neemt in een ontwerp…”

Als bewoner van deze planeet probeer ik de nadruk te leggen op de impact van een woning voor onze generatie en voor de generaties die nakomen. Het bewust zijn van hoeveel containers er verdwijnen bij een verbouwing en hoe we een rol kunnen spelen om dit proces in de toekomst te herleiden tot het minimum. Duurzaam bouwen op een natuurlijke manier is hiervoor zeker aan de orde. Met en in onze eigen omgeving leven is iets wat we zeker niet mogen verleren.

“Duurzaam bouwen op een natuurlijke manier…”

Als Herboriste leerde ik de dingen uit onze directe omgeving terug kennen en gebruiken. Ik ben er van overtuigd dat onze omgeving ons alles biedt wat we nodig hebben.